کنفرانس بین المللی

آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین المللی موزه ها و مراکز علم دنیا به میزبانی تهران

رئیس ایکوم ایران مطرح کرد؛ نقش موزه‌ها در مدیریت‌ بحران‌های جهانی‌شدن/ چالش‌های جهانی واکنش‌های جهانی می‌طلبد

دبیرعلمی کنفرانس سیموست مطرح کرد؛ افزایش نگران‌کننده سطح تغییرات اقلیمی با فعالیت‌های مخرب بشر

رئیس شورای بین المللی موزه ها مطرح کرد؛ نقش موزه ها در ترویج راهکارهای نوآورانه/حمایت ایکوم از ترویج آگاهی نسبت به عدالت آب وهوایی

رییس موزه ملی علوم و فناوری ایران: بقای میراث فرهنگی بشر در گروی نجات محیط زیست است

در افتتاحیه کنفرانس بین المللی موزه ها و مراکز علم دنیا مطرح شد؛ تغییرات اقلیمی به مرحله خطرناکی رسیده/ارائه راهکارهای آموزش و آگاه کردن مردم در سیموست ۲۰۲۱

رییس کمیته موزه‌های علوم و فناوری جهان: می‌خواهیم تکنیک ایران در تلفیق فرهنگ و فناوری را فراگیریم

در نشست سیموست ۲۰۲۱؛ موزه های علم و فناوری صدای محیط زیست را به گوش جهان می رساند

آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها و مراکز علم دنیا از فردا

به میزبانی موزه ملی علوم و فناوری ایران صورت می‌گیرد؛ آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ ها و مراکز علم دنیا از فردا