موزه‌

با حضور در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار: توانمندی‌ها و دستاوردهاي علمي و پژوهشي موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

احداث ساختمان موزه ملی علوم و فناوری در ایستگاه اجرا

دکتر جلیلی در مراسم صد سال موزه‌ در ایران و هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس ایکوم: موزه‌ها برای بقا، محکوم به تغییر شیوه آموزش هستند

آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین المللی موزه ها و مراکز علم دنیا به میزبانی تهران

رئیس ایکوم ایران مطرح کرد؛ نقش موزه‌ها در مدیریت‌ بحران‌های جهانی‌شدن/ چالش‌های جهانی واکنش‌های جهانی می‌طلبد

دبیرعلمی کنفرانس سیموست مطرح کرد؛ افزایش نگران‌کننده سطح تغییرات اقلیمی با فعالیت‌های مخرب بشر

رئیس شورای بین المللی موزه ها مطرح کرد؛ نقش موزه ها در ترویج راهکارهای نوآورانه/حمایت ایکوم از ترویج آگاهی نسبت به عدالت آب وهوایی

رییس موزه ملی علوم و فناوری ایران: بقای میراث فرهنگی بشر در گروی نجات محیط زیست است

در افتتاحیه کنفرانس بین المللی موزه ها و مراکز علم دنیا مطرح شد؛ تغییرات اقلیمی به مرحله خطرناکی رسیده/ارائه راهکارهای آموزش و آگاه کردن مردم در سیموست ۲۰۲۱

رییس کمیته موزه‌های علوم و فناوری جهان: می‌خواهیم تکنیک ایران در تلفیق فرهنگ و فناوری را فراگیریم