سیموست

در چهل و نهمین مجمع سالانه شورای بین‌المللی موزه‌های علوم و فناوری اتفاق افتاد: انتخاب رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان عضو هیئت اجرایی سیموست

در مجمع سالانه شورای بین‌المللی موزه‌های علوم و فناوری صورت گرفت: رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران عضو هیئت اجرایی “سیموست” شد

آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین المللی موزه ها و مراکز علم دنیا به میزبانی تهران

رئیس ایکوم ایران مطرح کرد؛ نقش موزه‌ها در مدیریت‌ بحران‌های جهانی‌شدن/ چالش‌های جهانی واکنش‌های جهانی می‌طلبد

دبیرعلمی کنفرانس سیموست مطرح کرد؛ افزایش نگران‌کننده سطح تغییرات اقلیمی با فعالیت‌های مخرب بشر

رئیس شورای بین المللی موزه ها مطرح کرد؛ نقش موزه ها در ترویج راهکارهای نوآورانه/حمایت ایکوم از ترویج آگاهی نسبت به عدالت آب وهوایی

در افتتاحیه کنفرانس بین المللی موزه ها و مراکز علم دنیا مطرح شد؛ تغییرات اقلیمی به مرحله خطرناکی رسیده/ارائه راهکارهای آموزش و آگاه کردن مردم در سیموست ۲۰۲۱

رییس کمیته موزه‌های علوم و فناوری جهان: می‌خواهیم تکنیک ایران در تلفیق فرهنگ و فناوری را فراگیریم

آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها و مراکز علم دنیا از فردا

به میزبانی موزه ملی علوم و فناوری ایران صورت می‌گیرد؛ آغاز چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ ها و مراکز علم دنیا از فردا