بیست و یکمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در زنجان تمدید شد

در سار تابستان 1401 مطرح می‌شود: موضوعات حقوقی، اقتصادی و آینده علم و فناوری در متاورس

بررسی موضوعات حقوقی، اقتصادی و آینده علم و فناوری در حوزه متاورس

در سار تابستان 1401 مطرح می‌شود: موضوعات حقوقی، اقتصادی و آینده علم و فناوری متاورس

دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و بنیاد علم و فناوری جمیلی برگزار می‌کنند: ششمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

با میزبانی بنیاد استاد یوسف ثبوتی: بیست و یکمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در زنجان

در چهل و نهمین مجمع سالانه شورای بین‌المللی موزه‌های علوم و فناوری اتفاق افتاد: انتخاب رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان عضو هیئت اجرایی سیموست

در مجمع سالانه شورای بین‌المللی موزه‌های علوم و فناوری صورت گرفت: رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران عضو هیئت اجرایی “سیموست” شد

برگزاری نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری به میزبانی بنیاد استاد یوسف ثبوتی

فراخوان جشنواره «علم برای همه» با موضوع بحران آب و تغییرات اقلیمی

با میزبانی بنیاد استاد یوسف ثبوتی برگزار می‌شود: بیست و یکمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در زنجان