گزارش تصویری از روز نخست بخشِ آنلاینِ کارگاه روایت‌پردازی در موزه‌های علوم با موضوع «طراحی مشارکتی گالری تغییر اقلیم»