مطالب تجاری - اقتصادی

به مناسبت روز جهانی موزه‌ها برگزار می‌شود: نمایشگاه مشترک موزه ملی علوم و فناوری و باغ موزه نگارستان