مطالب تجاری - اقتصادی

آغاز بکار بیست‌ودومین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری ایران در رفسنجان