خبرنامه شماره 57

  دانلود خبرنامه

با حضور در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار: توانمندی‌ها و دستاوردهاي علمي و پژوهشي موزه ملی علوم و فناوری معرفی می‌شود

موزه ملی علوم و فناوری ایران به مناسبت هفته پژوهش، از تاریخ 23 الی 26 آذرماه 1400، پذیرای علاقه‌مندان...