• آدرس نمایشگاه مرکزی :  تهران – خیابان امام خمینی – خیابان سی تیر – بالاتر از موزه ایران باستان – ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران – موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا
  • ساختمان اداری : تهران – خیابان استاد نجات الهی- خیابان سپند – پلاک 57
  • ساختمان عباس آباد : تهران – اتوبان حقانی – مجموعه فرهنگی تفریحی عباس آباد – بلوار کتابخانه ملی – جنب فرهنگستان زبان و ادب فارسی – موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا